Održivi razvoj i obnovljivi izvori

Svaki projekt koji se implementira u prostoru stvara nove realnosti i utječe na promjene koje se nepobitno događaju, u manjem ili većem obujmu. Svi oni projekti koji imaju komponente održivog razvoja i/ili korištenja obnovljivih izvora energije u samom startu su u prednosti da budu financirani i obuhvaćeni nekom od financijskih omotnica EU ili nacionalnih programa.

U današnjem svijetu održivi razvoj nije samo nekakva nametnuta obaveza već sve više postaje filozofija života i način na koji možemo graditi dugoročne projekte koji ne urušavaju samu osnovu i kontekste u kojima se odvijaju. Održivi razvoj sve više postaje prevladavajuća filozofija uspješnih projekata a posebno onih koji se sufinanciraju kroz razne dostupne fondove.

Važnost promišljanja komponenti održivog razvoja posebno se očituje u činjenici da sve ono što želimo pokrenuti, bilo da je to komercijalni ili društveno odgovorni projekt mora u svim svojim elementima biti u suglasju s općim odrednicama uporabe resursa, pogodnih oblika investiranja, prihvatljivog tehničkog razvoja te usklađeno s institucionalnim okvirima i promjenama. Sve ono što radimo mora biti na realnim temeljima ali i imati potencijal rasta, a taj potencijal rasta ne smije ugrožavati osnovu prostora u kojem djelujemo. Održivi razvoj u svijetu poduzetništva podrazumijeva i financijsku održivost. Sve je više jasno da ekološka komponenta nije ugrožavajući faktor za kvalitetne projekte a za one kojima ekološka komponenta smeta do te mjere da ugrožava njihovu provedbu možemo zaključiti da nisu dio priče koju gradi EU. Nivo 2 je siguran u ispravnost filozofije promišljanja i djelovanja na održivi način koje postaje jedinim putem za uspješne poduzetničke priče koje imaju realan dugoročni potencijal za rast i uspjeh.

Projekti koji imaju komponentu održivog razvoja su ujedno i projekti koji daju kvalitetna „obećanja“ krajnjim korisnicima ili kupcima te su u stanju ta obećanja održati i nadmašiti. Sve ono što planiramo u današnjim okolnostima mora biti usklađeno s prihvatljivim normama i dovoljno fleksibilno za buduće razdoblje koje je po svojoj definiciji stalni proces promjene.

Nivo 2 je pri čvrstom stajalištu da prihvaćanjem filozofije održivog razvoja povećavamo kontrolu koju imamo nad procesima kojima upravljamo i usmjeravamo naše projekte. Posebno se to očituje u povećanoj mogućnosti ispunjavanja obećanja krajnjim korisnicima i potrošačima kroz kvalitetnu uslugu ili proizvod. Ukoliko naš projekt uspije uključiti i komponente korištenja obnovljivih izvora energije dodatno ćemo pojačati našu neovisnost o vanjskim faktorima i na taj način smanjiti našu ranjivost i opasnosti koje prijete iz okruženja. Da bismo pravilno implementirali sve ove komponente moramo brzo usvajati nova znanja koja su nužna za fino usklađivanje održivih gospodarskih ciljeva s institucionalnim okvirima. I zato smo mi tu, vama na raspolaganju!

Naša lokacijaKontaktirajte nas odmah!

Ispunite kontakt formular

NIVO 2 d.o.o.Vinogradska 68, 21000 Split, Hrvatska
Tel./Fax.: +385 21 553 153
e-mail: upravljanje@nivo2.hr & projekti@nivo2.hr
Potražite nas