EU fondovi

Nakon dugogodišnjeg razdoblja prilagodbe i procesa ulaska u EU u kojem smo imali pristup pretpristupnim fondovima Hrvatska je danas punopravna članica EU i kao takva ima na raspolaganju ugovorena sredstva koja se mogu povući kroz strukturne i investicijske fondove. U financijskom razdoblju 2014.-2020., Republici Hrvatskoj je iz Europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova na raspolaganju ukupno 10,676 milijardi eura.

Od tog iznosa 8,397 milijardi eura predviđeno je za ciljeve kohezijske politike, 2,026 milijarde eura za poljoprivredu i ruralni razvoj te 253 milijuna eura za razvoj ribarstva.
Ova sredstva se će se moći trošiti do 2022. godine jer nakon isteka programskog razdoblja 2014-2020. imamo još dvije godine vremena za povlačenje sredstava predviđenih za ovo proračunsko razdoblje. Za programsko razdoblje nakon 2020-2026. g. trebat će se ispregovarati novi financijski okvir.
Europski fondovi su zamišljeni kao financijski instrumenti koji podupiru provedbu pojedine politike Europske unije u zemljama članicama.

Jedna od najznačajnijih politika je Kohezijska politika, za koju je Europska unija u financijskom razdoblju 2014.-2020. izdvojila 376 milijardi eura iz svog proračuna. U financijskom razdoblju 2007.-2013. za istu svrhu bilo je izdvojeno 347 milijardi eura.

Kohezijska politika Europske unije financira se iz 3 glavna fonda:
1) KOHEZIJSKI FOND – cilja na države članici čiji je bruto nacionalni dohodak po stanovniku manji od 90% prosjeka Europske unije te financira projekte iz područja prometa i okoliša.
2) EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ – za cilj ima jačanje ekonomske i socijalne kohezije u Europskoj uniji te smanjenje razvojnih razlika između njenih regija.
3) EUROPSKI SOCIJALNI FOND – potiče zapošljavanje i mogućnosti zaposlenja u Europskoj uniji.

Europski fond za regionalni razvoj i Europski socijalni fond poznati su i pod nazivnom strukturni fondovi.

Osim navedenih, u financijskoj perspektivi 2014.-2020. na raspolaganju su i:
4) EUROPSKI POLJOPRIVREDNI FOND ZA RURALNI RAZVOJ
5) EUROPSKI FOND ZA POMORSTVO I RIBARSTVO

Svih pet fondova imaju zajednički naziv Europski strukturni i investicijski fondovi (ESI fondovi).

Sredstva iz ovih fondova će se sukcesivno davati na raspolaganje kroz pojedine natječaje koji će imati svoje posebnosti u smislu uvjeta koji se moraju ispuniti i ciljeva koji su predviđeni . Uz prilično velika sredstva koja su na raspolaganju treba imati na umu i da je procedura aplikacije i implementacije dobivenih sredstava uokvirena jasnim pravilima te ne ostavlja mogućnosti za improvizaciju.
Stoga je vrlo važno imati pouzdanog partnera s kojim možete ući u proces pripremanja projektne dokumentacije i aplicirati na natječaje s kompletnom potrebnom dokumentacijom.
Nivo 2 vam stoji na raspolaganju kao partner u procesu pripremanja vašeg projekta bez obzira koliko on zahtjevan bio. Svjesni smo važnosti prepoznavanja vaših potreba kao što smo svjesni i važnosti profesionalnog pristupa u pripremanju uspješne projektne aplikacije.

Naša lokacijaKontaktirajte nas odmah!

Ispunite kontakt formular

NIVO 2 d.o.o.Vinogradska 68, 21000 Split, Hrvatska
Tel./Fax.: +385 21 553 153
e-mail: upravljanje@nivo2.hr & projekti@nivo2.hr
Potražite nas