Zašto izabrati nas

Nivo2 d.o.o. je firma primarno registrirana za upravljanje i savjetovanje. U timu unutar naše firme imamo stručnjake različitih profila što odgovara našoj strategiji razvoja u području upravljanja zgradama te savjetovanja, educiranja i pisanja projektnih dokumentacija za subjekte javnog, poslovnog i civilnog sektora.

Uz razvijena znanja na području upravljanja zgradama i korištenje najmodernijeg programskog rješenja na tom području, naši stručnjaci posjeduju i dragocjena znanja u području programiranja i planiranja što plasiramo kroz usluge savjetovanja, edukacije i pripremanja projektne dokumentacije što je posebice važno u dijelu pripremanja projektne dokumentacije za projekte energetske učinkovitosti.

Transparentan odnos prema svim poslovima vezanima za vašu zgradu stavljamo na vrh naše liste prioriteta te smo postavili i jasne smjernice u našem radu:

  • Kao predstavnik imate uvid u sve prihode i rashode na vašem žiro računu, kao i za sva ostala prava regulirana međuvlasničkim ugovorom.
  • Kao suvlasnici imate pravo na uvid u Financijsku karticu koju vam na zahtjev dostavljamo putem maila, fax-a ili osobno.
  • Sklapamo ugovore o poslovnoj suradnji s našim kooperantima bez posebnih provizija.
  • Osiguranje od šteta prema vrlo povoljnim uvjetima kod najboljih osiguravajućih društava, kao i vođenje odnosno prijava šteta prema osiguravajućim kućama.
  • Programski generiran i efikasan sustav slanja opomena i utuživanja (ovrhe) svih „neplatiša“ skladu s međuvlasničkim ugovorom i u dogovoru s predstavnikom zgrade
  • Godišnji i periodični pregledi zgrada, izrada godišnjih planova utroška sredstava i praćenje realizacije plana.
  • Olakšana prijava kvarova putem maila, fax-a, telefona ili osobnim dolaskom u naše prostorije.
  • Služba dežurstva je organizirana za poslove hitnih intervencija 7 dana u tjednu/24 sata na dan.

Naša lokacijaKontaktirajte nas odmah!

Ispunite kontakt formular

NIVO 2 d.o.o.Vinogradska 68, 21000 Split, Hrvatska
Tel./Fax.: +385 21 553 153
e-mail: upravljanje@nivo2.hr & projekti@nivo2.hr
Potražite nas