Priprema i implementacija projekata

Da bismo uspješno pripremili projekt trebamo napraviti detaljnu i objektivnu analizu a da bismo to napravili za početak trebamo znati što želimo.

Kao što svako poduzeće ili organizacija ima svoj životni ciklus tako i svaki projekt ima svoj životni ciklus. Ako projektiranju pristupimo dovoljno odgovorno imat ćemo dobar temelj za građenje uspješne priče koja dolazi nakon faze implementacije.

01 U početku moramo identificirati naše početne resurse te stvoriti jasnu sliku i pravac u kojem se želimo razvijati.

02 Nakon toga detaljnom analizom ćemo identificirati naše šanse i razvojne mogućnosti te kreirati skupine predviđenih aktivnosti koje moramo poduzeti da bi bili u poziciji prihvatljivog kandidata za apliciranje na neke od dostupnih fondova koji se nude.

Svaki pojedinac, organizacija ili poduzeće koje zadovoljava natječajnim uvjetima za povlačenje sredstava mora pripremiti projektnu dokumentaciju koja je zadana natječajem i kojom se pokazuje dohvatljivost ciljeva koje želimo ostvariti i koji su u skladu sa smjernicama samog natječaja. Prikupljanje potrebnih dozvola i dokumenata te izrada same projektne dokumentacije su sastavni dijelovi projektnog paketa kojeg moramo pripremiti za apliciranje na otvorene fondove. U pravilu, svaki ozbiljniji projekt zahtijeva temeljitu pripremu i prikupljanje potrebnih dokumenata prije raspisivanja natječaja jer se u praksi često dogodi da naiđemo na probleme koje moramo rješavati i time ugrozimo rokove za predaju natječajne dokumentacije.

Upravo stoga je važno biti informiran o otvorenim natječajima kao i o onim koji su u najavi i za koje znamo da će nam u dogledno vrijeme biti na raspolaganju.

03 Nakon uspješnog procesa aplikacije i odobrenja sredstava slijedi faza implementacije samog projekta koja je jednako bitna. Ovdje je važno držati se strogo projekta što nam govori o imperativnoj potrebi dobrog planiranja i projektiranja. Sredstva moraju biti utrošena namjenski i, što je osobito važno, nositelji projekta moraju preuzeti punu odgovornost za sami projekt što u praksi znači njihov veliki angažman s ciljem da pravilnom implementacijom učinimo projekt do kraja uspješnim.

Nivo 2 je u cijelom ovom procesu zajedno s vama, od inicijalne ideje koja se može pretočiti u prihvatljivi projekt preko pravilnog projektiranja, implementacije projekta, i naknadno, samog poslovanja koje se uvijek može dodatno unaprijediti uz stručnu pomoć i vodstvo!

Naša lokacijaKontaktirajte nas odmah!

Ispunite kontakt formular

NIVO 2 d.o.o.Vinogradska 68, 21000 Split, Hrvatska
Tel./Fax.: +385 21 553 153
e-mail: upravljanje@nivo2.hr & projekti@nivo2.hr
Potražite nas