O upravljanju zgradama

“Nivo 2 d.o.o” se vodi mišlju da vaša nekretnina zaslužuje najbolje jer dobrim upravljanjem se čuva i uvećava vrijednost onoga što posjedujete dok lošim i nemarnim upravljanjem vrijednost vaše nekretnine se smanjuje.
Uz čuvanje vrijednosti nekretnine dobro i savjesno upravljanje osigurava vam ugodan život u vašem životnom prostoru sa saznanjem da se možete osloniti na kvalitetan i brz tim ljudi koji je u stanju otkloniti probleme koji nastaju u svakodnevnom životu u svakoj zgradi.

“Nivo 2” se ponosi činjenicom da vaše zadovoljstvo i transparentan odnos prema vama stavljamo na prvo mjesto, vaša nekretnina je sigurna u našim rukama a novac iz vaše pričuve će uvijek i u svakom trenutku biti racionalno utrošen!
Upravljanje zgradama sadrži širok spektar poslova iz područja prava, ekonomije, financija, raznih građevinskih poslova itd…. Vlasnicima je u interesu briga i odgovoran odnos prema svojoj nekretnini, a izvršne poslove oko toga povjeravaju tvrtci registriranoj za poslove upravljanja zgradama.

Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima određeno je da su suvlasnici obavezni plaćati pričuvu i da svaka zgrada mora imati upravitelja koji je registriran za tu djelatnost.
Upravitelj organizira poslove vezane za održavanje i povećanje vrijednosti nekretnine, brine se o naplati pričuve, o svim redovnim poslovima održavanja zgrada te obavlja i sve druge poslove koje mu povjere suvlasnici.

  1. UGOVARANJE ZGRADA
  2. KAKO UGOVORITI ZGRADU

Nivo 2 d.o.o. je tvrtka koja se vodi načelom da se interes suvlasnika nalazi na prvom mjestu i koja će vas u svakom trenutku voditi kroz cijeli proces ugovaranja.

Kod ugovaranja poslovnog odnosa upravljanja između zgrade i tvrtke Nivo 2 d.o.o. potrebno je prikupiti potpise većine suvlasnika. Većinu suvlasnika čine oni koji imaju većinu korisne površine zgrade (stanova, poslovnih prostora, garaža i dr.).
Suvlasnici moraju izabrati i ovlaštenog predstavnika suvlasnika, te utvrditi visinu zajedničke pričuve.
Kada većina suvlasnika zgrade odluči da je u njihovom interesu ugovoriti poslove upravljanja s tvrtkom Nivo 2 d.o.o. predstavnik stanara zgrade će u suradnji s tvrtkom Nivo 2 d.o.o . pripremiti potrebne ugovore.

Prvi korak u pokretanju postupka ugovaranja je ispunjavanje obrasca s prikupljenim potpisima većine suvlasnika zgrade na kojem se definira ime predstavnika zgrade, visina pričuve i ime tvrtke upravitelja.

Kod ugovaranja novih zgrada postoje dvije situacije:

01Zgrada koja do sada nije imala upravitelja
U prvom slučaju, kada zgrada nije prethodno imala drugog upravitelja tvrtka Nivo 2 d.o.o. će dodatno, u suradnji s predstavnikom stanara napraviti sveobuhvatni popis stanova, poslovnih prostora i garaža s pripadajućim kvadraturama i zajedničkim dijelovima zgrade te kompilirati kopije vlasničkih listova radi točnog dokumentiranja kvadrature zgrade.

02Zgrada koja je do sada bila pod drugom upraviteljskom tvrtkom
U drugom slučaju, situaciji kada je zgrada bila pod drugom tvrtkom za upravljanje uz ispunjeni obrazac sa potpisima većine suvlasnika za odabir Nivo 2 d.o.o. tvrtki upravitelja kojoj se otkazuje suradnja potrebno je dostaviti obavijest o prekidu poslovne suradnje.

next
prev

Naša lokacijaKontaktirajte nas odmah!

Ispunite kontakt formular

NIVO 2 d.o.o.Vinogradska 68, 21000 Split, Hrvatska
Tel./Fax.: +385 21 553 153
e-mail: upravljanje@nivo2.hr & projekti@nivo2.hr
Potražite nas