Poslovi održavanja zgrade

Upravitelj je dužan posvetiti svu svoju stručnost i savjesnost u poslovima upravljanja i održavanja zgrada bez odgode i zastoja. U svakodnevnom životu zgrade neminovno nastaje potreba za intervencijama i poslovima održavanja zgrade. Poslovi održavanja zgrade proizlaze iz obaveza redovnog održavanja, hitnih intervencija i nužnih popravaka.

Od izuzetne važnosti za uspješno obavljanje poslova održavanja je suradnja s pouzdanim i kvalitetnim kooperantima koji su iskusni u poslovima koje obavljaju i koji imaju dugogodišnje iskustvo u području održavanja zgrada. „Nivo 2 d.o.o.“ veliku pozornost poklanja pažljivom odabiru i partnerskom odnosu s kooperantima. Svi poslovi koji se obavljaju imaju za cilj povećanje vrijednosti nekretnine i prevenciju od većih šteta.

 1. Poslove održavanja dijelimo na tri vrste:
 2. REDOVNO ODRŽAVANJE
 3. HITNI POPRAVCI
 4. NUŽNI POPRAVCI
Sredstva zajedničke pričuve koriste se za održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrade u graditeljskom i funkcionalnom stanju. Svaka zgrada dogovorno diktira dinamiku poslova redovnog održavanja koji se planiraju sukladno stanju na računu zajedničke pričuve.
Nivo 2 d.o.o. svake godine izrađuje godišnji plan održavanja u skladu s mogućnostima i u najboljem interesu svake zgrade zbog čega smo razvili sustav periodičnih pregleda zgrade koji služe u svrhu pravilnog detektiranja potrebnih intervencija na zgradi.
Poslovi redovnog održavanja zgrade se sastoje od obaveznih i onih koji se planiraju u ovisnosti o stanju sredstava na računu pričuve.

Poslovi redovnog održavanja propisani su zakonski Uredbom o održavanju zgrada (članak 4):

 • Ličenje i bojanje zidova, stropova, vanjske i unutarnje stolarije i tapetarski radovi,
 • Ličenje bravarije, radijatora, drugih grijaćih tijela i drugih odgovarajućih elemenata u zgradi,
 • Premazivanje zidova i stropova vapnom,
 • Premazivanje dimnjaka,
 • Zamjena pokrova
 • Keramičarski i drugi radovi na završnim oblogama podova i zidova,
 • Zamjena podnih obloga i premazivanje podova,
 • Popravak pročelja,
 • Zamjena i popravak stolarije uključujući i elemente zaštite od vanjskih utjecaja (kapci, žaluzine, grilje i sl.),
 • Popravak pokrova i ravnog krova,
 • Održavanje rasvjete i drugih električnih uređaja (zamjena žarulja, prekidača, utičnica, zvonca, svjetiljki, internog govornog uređaja i sl.) kao i održavanje vanjske rasvjete koja pripada zgradi,
 • Zamjena i popravak brava i drugih elemenata koji pripadaju zgradi,
 • Održavanje nasada, staza, opreme i drugih elemenata na zemljištu koji pripadaju zgradi (ograde, sprave za igru djece, okviri za čišćenje tepiha, klupe i sl.),
 • Redoviti servisi na uređajima za grijanje i pripremu tople vode (kotlovnica i toplinska podstanica i dr.),
 • Redoviti servisi dizala,
 • Redoviti servisi protupožarne instalacije i protupožarnih aparata u zgradi,
 • Redoviti servisi agregata za rasvjetu, hidroforskih postrojenja i prepumpnih stanica za otpadnu vodu i pumpnih stanica za vodu,
 • Redoviti servisi na antenskim uređajima, uređajima za prijam televizijskog programa uključujući i uređaje za kabelsku i satelitsku TV,
 • Redoviti servisi na instalacijama vodovoda, kanalizacije, elektrike, plina i dr.
 • Redoviti servisi ostalih aparata i uređaja u zgradi prema naputku proizvođača,
 • Čišćenje dimnjaka i dimovodnih kanala (dimnjačarske usluge),
 • Dezinsekcija i deratizacija zajedničkih prostora zgrade i posebnih dijelova zgrade kada se obavlja u cijeloj zgradi u cilju trajnog otklanjanja štetočina i gamadi,
 • Čišćenje kanala za smeće,
 • Čišćenje septičkih jama,
 • Čišćenje odvodnih rešetaka, vodovodnih grla i oluka.

Hitnim popravcima smatra se poduzimanje radova na zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade u slučaju iznenadnog nastanka potrebe za intervencijom zbog kvara ili oštećenja na zgradi koje može prouzročiti opasnost ljudima ili onemogućavaju normalno funkcioniranje zgrade.

Upravitelj može obaviti hitne popravke i na posebnom dijelu zgrade ako iste ne obavi vlasnik tog dijela zgrade, a od njih prijeti opasnost ostalim dijelovima zgrade. U tom slučaju utrošena sredstva zajedničke pričuve dužan je nadoknaditi vlasnik tog dijela zgrade. Kad upravitelj utvrdi potrebu obavljanja hitnih popravaka dužan je iste poduzeti odmah ili u najkraćem roku.

Poslovi hitnih popravaka propisani su zakonski Uredbom o održavanju zgrada (članak 5):

 • Kvarova na plinskim instalacijama,
 • Kvarova na sustavu centralnog grijanja i toplovodnom sustavu,
 • Puknuća, oštećenja i začepljenja vodovodne i kanalizacione instalacije, radi spriječavanja daljnjih štetnih posljedica,
 • Kvarova na električnoj instalaciji,
 • Znatnijih oštećenja dimnjaka i dimovodnih kanala,
 • Prodiranja oborinskih voda u zgradu, saniranja posljedica istog prodora, te znatnijeg oštećenja krova,
 • Narušene statičke stabilnosti zgrade ili pojedinih dijelova zgrade,
 • Kvarova na dizalu,
 • Otpadanja dijelova pročelja.

Potreba za nužnim popravcima nastaje u onom trenutku kada oštećenja na dijelovima ili uređajima zgrade postanu prijetnja te mogu ugroziti ljudske živote ili imovinu trećih. Nužni popravci se razlikuju od hitnih jer oštećenja iz ove kategorije nastaju tijekom određenog vremenskog perioda i obično imaju karakter sistemskih oštećenja u smislu gubitka funkcionalnosti infrastrukture na zgradi.

Poslovi nužnih popravaka propisani su zakonski Uredbom o održavanju zgrada (članak 6):

 • Sanacije krovne konstrukcije, nosivih zidova, stupova, međukatnih konstrukcija, temelja,
 • Sanacije dimnjaka i dimovodnih kanala,
 • Sanacije ravnih i kosih krovova,
 • Sanacije klizišta,
 • Zamjene instalacija na zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade (vodovodne, kanalizacijske, električne, plinske, centralnog grijanja i sl.),
 • Popravka pročelja zgrade,
 • Izolacije zidova, podova i temelja zgrade.
next
prev

Naša lokacijaKontaktirajte nas odmah!

Ispunite kontakt formular

NIVO 2 d.o.o.Vinogradska 68, 21000 Split, Hrvatska
Tel./Fax.: +385 21 553 153
e-mail: upravljanje@nivo2.hr & projekti@nivo2.hr
Potražite nas