Pilot projekt izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja

Europski fond za regionalni razvoj
Pilot projekt izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja
Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
Status: otvoren od 9.7.2015. do 31.12.2020.
Nadležno tijelo: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Područje: energetska učinkovitost, obnovljivi izvori energije

Prijavitelji: javna visoka učilišta, jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave, škole, vrtići

Sažetak: Upute vezane uz Poziv primjenjuju se sukladno Prioritetnoj osi 4. Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, Investicijskom prioritetu 4c Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade i u stambenom sektoru, Specifičnom cilju 4c1 Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020., pružajući bespovratna sredstva u svrhu izrade projektne dokumentacije za provedbe mjera koje pridonose ispunjenju obveze koja proizlazi iz Direktive o energetskoj učinkovitosti (2012/27/EU), a što se ogleda u smanjenju potrošnje primarne energije u zgradama javnog sektora.
U skladu s Dugoročnom strategijom za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske i Trećim Nacionalnim akcijskim planom energetske učinkovitosti, ovim Pozivom želi se doprinijeti izradi projektne dokumentacije koja će za svrhu imati energetsku obnovu kojom će se postići energetske uštede - smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora u kojima se obavlja javne djelatnosti odgoja i obrazovanja, kao i povećanje korištenja obnovljivih izvora energije za istu namjenu.
Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u ukupnoj vrijednosti 4.500.000,00 kn.
Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektnom prijedlogu iznosi 5.000,00 kuna, a najviši iznos bespovratnih sredstava iznosi 200.000,00 kuna.

SLUŽBENU DOKUMENTACIJU POTRAŽITE OVDJE

Pilot projekt izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja

Europski fond za regionalni razvoj Pilot projekt izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) Status: otvoren od 9.7.2015. do 31.12.2020. Nadležno tijelo: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja Područje: energetska učinkovitost, obnovljivi izvori energije Pročitajte detalje natječaja

Pilot projekt energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja

Europski fond za regionalni razvoj Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Pilot projekt energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) Status: otvoren od 19.6.2015. do 31.12.2020. Nadležno tijelo: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja Područje: energetska učinkovitost, obnovljivi izvori energije Pročitajte detalje natječaja

Naša lokacijaKontaktirajte nas odmah!

Ispunite kontakt formular

NIVO 2 d.o.o.Vinogradska 68, 21000 Split, Hrvatska
Tel./Fax.: +385 21 553 153
e-mail: upravljanje@nivo2.hr & projekti@nivo2.hr
Potražite nas